Skip to main content

Voor werkgevers

Preventieve life coaching

Als werkgever is het belangrijk dat je oog hebt voor hoe je medewerkers erbij zitten. Vaak trekken mensen pas aan de bel als het te laat is. Dan zijn ze óf over hun grenzen heen gegaan en opgebrand, óf ze hebben andere conclusies getrokken en gaan weg. Dat wil je liever voorkomen, zeker in een arbeidsmarkt waar goede mensen schaars zijn. Life coaching draagt bij aan meer werkplezier en goede resultaten en zorgt er daarnaast voor dat je als werkgever meer uit de talenten van je medewerkers haalt. Voor medewerkers biedt life coaching een unieke kans om te groeien als mens en professional. Een win-win situatie dus.

Thema’s life coaching in werk

  • bewust worden en effectiever gedrag ontwikkelen
  • beter leren managen van tijd en energie
  • versterken van (persoonlijk) leiderschap
  • (her)vinden van de juiste balans tussen werk en privé
  • (her)ontdekken van talenten en competenties
  • effectief communiceren met collega’s en relaties (zie hiervoor ook deze training)

Focus op het individu

Jarenlang heb ik gewerkt als HR-adviseur in het bedrijfsleven en bij de overheid. Deze ervaring zet ik nu in als life coach. Ik heb bewust de switch heeft gemaakt naar coaching om nóg meer te kunnen focussen op het individu. Als externe coach sta ik los van de organisatie en kan ik op objectieve wijze medewerkers begeleiden in hun proces naar meer zelfinzicht en ontwikkeling. Ik denk graag vanuit mogelijkheden en kijk heel gericht naar de talenten en de competenties die iemand heeft en verder kan ontwikkelen.

Begeleiding van managers en HR professionals

Begeleiding van individuen in organisaties betekent ook dat jij als manager of HR professional door mij gecoacht kan worden. Alle thema’s die hierboven zijn opgesomd, gelden net zo goed voor jou. Daarnaast kan ik je begeleiden in het versterken van je coachvaardigheden.

Kijk hier voor de training die ik managers en HR professionals bied: ‘het échte gesprek – basisbeginselen coaching‘.

Opdrachtgevers

Op welke manier draag jij als werkgever bij aan het succes en werkplezier van je medewerkers?

Wat anderen zeggen

Linda is een fijne, prettige coach en is in haar begeleiding echt gericht op de coachee. Zij heeft aandacht voor het proces waar iemand zit en kan goed aansluiten op de behoefte van de ander. Zij houdt niet vast aan een vaste werkwijze, maar sluit aan op wat de coachee wil inbrengen. Hierdoor voer je zelf regie over je eigen proces en krijg je de begeleiding die daarbij nodig is.

Yess Interior

NMi Group werkt al ruime tijd samen met Linda Hennig samen. Linda is iemand waarbij je snel op je gemak bent en daardoor weet zij snel stappen te maken met onze medewerkers. Wat ik vooral zie is dat medewerkers die door Linda begeleid zijn, bewuster zijn van hun talenten en meer vertrouwen hebben. Ze durven de vraag te stellen waardoor zij verder komen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit is uiteindelijk voor de hele NMi group goed!

NMi

Ik heb Linda ingeschakeld om het gesprek aan te gaan met één van mijn medewerkers. In vijf sessies heeft Linda in kaart gebracht wat de sterke en minder sterke kanten zijn van de persoon in kwestie én heeft Linda inzicht gegeven dat ik ook een rol speelde in het feit dat initiatief ontbrak doordat diegene bang was om fouten te maken. Natuurlijk wordt iemand na vijf gesprekken niet meteen een ander persoon, maar ik kan concluderen dat zaken wel verbeterd zijn. De persoon communiceert meer, durft te vragen om hulp en omdat ondergetekende erop geattendeerd is door Linda dat het belangrijk is om de dialoog aan te gaan, is de onderlinge verstandhouding verbeterd.

Galjema detachering

Linda is goed in het doorgronden van mensen. Dat maakt dat ze een reëel beeld kan vormen van de benodigde begeleiding in WW-trajecten en dat we op basis daarvan goede afspraken kunnen maken over de duur en inhoud van een traject. Kandidaten voelen zich snel vertrouwd bij Linda en de communicatie verloopt heel makkelijk. Dat maakt dat ik kan vertrouwen op een soepel verloop van een coachingstraject en op tijdige communicatie als daar aanleiding toe is. Zo word ik door Linda ontzorgd, wetende dat de mensen in goede handen zijn.

Gemeente Den Haag

Linda heeft een nuchtere, open houding en kan mensen goed doorgronden. Ze creëert een vertrouwde omgeving waarin men zich vrij voelt om te praten. Het is snel en makkelijk schakelen metLinda. Dit alles maakt dat de managers van de betrokken medewerkers goed ontzorgd worden. Met haar HR achtergrond en de huidige focus op coaching, is zij complementair aan mij in mijn HR-rol. Dat is de reden dat onze paden regelmatig kruisen.

Renewi