Voor werkgevers

Werken en leven vanuit je natuurlijke kracht en wijsheid

Ontwikkelen van medewerkers: win - win

Voor werkgevers is het belangrijk om te blijven investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Je wilt graag:

 • dat jouw medewerkers gemotiveerd zijn en blijven,
 • dat ze hun talenten kennen en benutten,
 • uitval wegens ziekte waar mogelijk voorkomen,
 • dat jouw medewerkers bewust bezig zijn en blijven met hun loopbaanontwikkeling,
 • dat ze het beste uit zichzelf halen.


Zowel de werkgever als de medewerker zijn gebaat bij continue aandacht voor ontwikkeling.

Een werkgever is gebaat bij continuïteit en resultaat, bij zicht op doorstroom en onderscheidt zich op de arbeidsmarkt als ontwikkeling van medewerkers als een speerpunt zichtbaar is en in de communicatie naar buiten wordt gepresenteerd.
Een medewerker wil graag werken in een organisatie waar er aandacht is voor ontwikkeling, wil zich happy voelen in de huidige job en een beeld vormen van de doorgroeimogelijkheden.
Investeren in ontwikkeling: een win-win dus!

Ontwikkeling door begeleiding van een coach

Een werkgever doet er goed aan om begeleiding van een externe coach in te schakelen. Iemand die los staat van de organisatie en op die manier objectief een stevige spiegel kan voorhouden. Die denkt vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. Die bewustwording faciliteert van ineffectief gedrag/communicatie, maar ook van talenten en de competenties die iemand vanuit die talenten kan ontwikkelen.

In mij vind je als werkgever of manager een coach die jarenlange ervaring heeft als HR adviseur bij de overheid en in het bedrijfsleven. Die de klappen van de zweep in organisaties kent en in 2018 bewust de switch heeft gemaakt naar coaching om nóg meer te kunnen focussen op het individu. 

Diverse werkgevers hebben mij al benaderd voor de begeleiding van hun medewerkers in thema's als:

 • het (her)ontdekken van hun talenten en competenties
 • het bewust worden en ombuigen van gedragspatronen
 • het vinden van een goede balans tussen ratio en gevoel
 • het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
 • het vinden van hun passie en ambitie

Hoe ziet een traject er uit?

 • Een coachtraject bestaat, afhankelijk van de coachvraag, uit gemiddeld 6-8 sessies.
 • Na een kennismakingsgesprek benoemt de coachee (de medewerker) zijn/haar coachvraag.
 • Voor een goed beeld van de persoonlijkheid neemt de coachee een online vragenlijst af bij TMA. Dit resulteert in een uitgebreide rapportage met de nadruk op talenten. Deze talenten bepalen de aanleg voor de ontwikkeling van bepaalde competenties.
 • In coachsessies die gemiddeld om de 2 tot 3 weken plaatsvinden wordt de coachee met uiteenlopende methodieken begeleid in het bereiken van het gestelde doel. 
 • De coachee schrijft na elke sessie een reflectieverslag en maakt de eventueel voorgestelde thuisopdrachten. 
 • De coach signaleert wanneer het doel is bereikt en checkt dat bij de coachee.
 • Coachee ontvangt een evaluatieformulier waarin hij/zij kan terugblikken op het traject en de veranderingen kan benoemen. Ook wordt via dit formulier feedback gegeven op de begeleiding door de coach.


Interesse?

Neem contact op via linda@aubordduchemin.com of bel +31(0)6-28474036.