Skip to main content

De coronacrisis heeft grote impact op de arbeidsmarkt. ‘NL leert door’ is een programma vanuit de overheid waarin mensen worden gestimuleerd bewust na te denken over hun positie op de arbeidsmarkt. Heb je interesse om door mij begeleid te worden in een ontwikkeladviestraject, neem dan contact op. In een intake maak ik graag kennis met je en onderzoeken we of zo’n traject jou kan helpen. Doelgroep is iedereen van 18 jaar en ouder (niet AOW-gerechtigd) met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Hieronder vind je wat meer informatie.

“Het ontwikkeladvies is bedoeld om inzichtelijk te maken welke kansen iemand heeft op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de loopbaanstappen die iemand kan zetten of welke ondernemerskansen er zijn. Ontwikkeladviezen kunnen mensen helpen om zich beter bewust te worden van hun actuele mogelijkheden en om te helpen nagaan of – en zo ja welke – (online) scholing daarvoor nodig is. Deze ontwikkeladviezen helpen ook als mensen belemmeringen ervaren, bijvoorbeeld door de gezinssituatie of de situatie op het werk, door psychologische barrières of juist praktische, zoals de benodigde (tijds)investering. De ontwikkeladviezen zijn gericht op het bewust maken van het belang van ontwikkeling en wendbaarheid op de arbeidsmarkt, het inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn gegeven iemands kennis en ervaring en de actuele kansen op de arbeidsmarkt en handvatten te geven om eventuele barrières weg te nemen en concrete stappen te zetten om aan de slag te gaan met ontwikkeling.”