Skip to main content

Danscoaching

Wat is danscoaching?

Danscoaching bestaat uit beweging én het gesprek erover en maakt gebruik van het gehele brein. Dans, muziek en andere creatieve middelen stimuleren de rechterhersenhelft. Taal, denken, luisteren en spreken zijn meer activiteiten vanuit de linkerhersenhelft. Door dans en het gesprek erover maakt het brein nieuwe verbindingen.

In danscoaching combineren we coaching met dans. Het is een ervaringsgerichte manier van coaching met het-lichaam-in-beweging als uitgangspunt. Hiermee onderscheidt danscoaching zich van andere, vaak meer verbale, vormen van coaching. De danscoach betrekt het lichaam en de expressiemogelijkheden in het coachingsproces. Dans en beweging zijn hierbij het middel tot bewustwording, ontwikkeling en verandering.

Qua dans baseert danscoaching zich op de methode van dansexpressie. Hierin gaan we ervan uit dat iedereen kan dansen, ongeacht de mogelijkheden van het lichaam. Als danser/coachee creëer je je eigen dans en druk je op eigen wijze uit wat vanbinnen leeft. En juist dat maakt deze dansvorm zo geschikt als instrument bij coaching. De essentie wordt vrijwel meteen geraakt.

Meer weten?

Je kan bij me terecht voor een losse afspraak of een serie danscoachsessies. Ik zet deze methode ook in als onderdeel van een regulier coachtraject. Dat doe ik uiteraard altijd in overleg. Danscoachsessies vinden plaats op een andere locatie.

Wat anderen zeggen

Linda gaf mij ruimte, vertrouwen en schiep een veilige omgeving om vrij te kunnen bewegen. De eerste dans gaf mij wat ongemak, maar gedurende de sessie voelde ik mij steeds meer op mijn gemak om vrij te bewegen. Ik vond het mooi om te ervaren hoe dicht dansen/bewegen staat bij je emotie. Het heeft mij weer opnieuw doen beseffen hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor je lichaam. Linda koppelt helder de coachvraag aan de bevindingen van het bewegen. Hiermee legt zij verbanden waardoor je verder komt in je persoonlijke ontwikkeling.