Coaching – de basis

Werken en leven vanuit je natuurlijke kracht en wijsheid

Bewust worden van jouw onbewuste gedrag

Ons gedrag is grotendeels onbewust en vloeit vaak voort uit ingesleten patronen. Deze zijn ontstaan vanuit onze eigenschappen, drijfveren en talenten, (al dan niet belemmerende) overtuigingen, het zelfbeeld, normen en waarden, ervaringen, enz., die zich allemaal bevinden zich in de onderste 2 lagen van jouw 'ijsberg': alles wat onzichtbaar en onbewust is.

Als je inzicht verkrijgt in jouw onbewuste lagen, en op die manier de beweging van onbewust naar bewust kan maken, kan je kiezen welk gedrag je vertoont.
Dat klinkt simpel, maar vaak belemmeren gedachten ons. Of zitten we in een vlucht-, vecht- of freeze-modus en zijn we meer aan het 'overleven' dan aan het 'leven'.

Hoe dit bij jou zit en wat daarin nog wel of juist niet voor je werkt, ga jij onder mijn begeleiding uitpluizen. Dat doen we o.a. door de relatie te leggen met je gevoel en waar dat gevoel in je lichaam zit. Ons lichaam onthoudt namelijk alles; soms zitten onbewust emoties in de weg. Daarnaast is je lichaam een goede raadgever en mag je veel bewuster worden van de signalen van je lichaam zodat ze als raadgever kunnen dienen. 

Met bewustzijn van je gedrag en het leggen van de relatie met wat je denkt (middelste laag van jouw ijsberg) en wat je wilt (onderste laag van jouw ijsberg), kan je ontdekken wat jij wenst te veranderen.

Als de drie lagen van jouw 'ijsberg' vervolgens met elkaar in lijn zijn, stroomt de energie vanzelf richting jouw doelen!

Jouw talenten

Voor het in kaart brengen van drijfveren en talenten (deze zitten in de onderste laag van jouw ijsberg) werk ik met de TMA talententest (Talenten Motivatie Analyse). Als je leeft en werkt vanuit je talenten heb je meer succes in het bereiken wat je wilt én verbruik je minder energie.

De methode onderkent 22 drijfveren en 44 bijbehorende talenten.
Aan de hand van een online test wordt jouw behoefte aan de verschillende drijfveren in kaart gebracht. Een lage of juist hoge behoefte maakt dat je een talent hebt. Jouw gedrag is dan namelijk anders dan de gemiddelde mens.

Voorbeeld: Als je een lage behoefte hebt aan de drijfveer 'Afwisseling' heb je het talent 'Focus'. Als je een hoge behoefte hebt heb je het talent 'Veelzijdig'. Is je behoefte in balans (dus in het midden), dan kan jij variëren in je gedrag, afhankelijk van de betreffende situatie.

Ik begeleid je graag in bewustwording van je talenten (en de bijbehorende valkuilen - dit zijn veelal overactieve talenten). Veel cliënten vinden hun talenten heel gewoon, maar wat voor jou natuurlijk is, is dat voor een ander vaak niet!

Wil je aan de slag?

Dan faciliteer ik jou met behulp van oefeningen, visualisaties, opstellingen en andere werkvormen graag in het bereiken van een door jou te formuleren doel. Veel van deze werkvormen zijn gebaseerd op de psychologie van Jung.

Au Bord du Chemin coacht in het Nederlands of Engels.

Je kan terecht als particulier, als ondernemer, maar ook werkgevers schakelen mij in voor begeleiding van hun medewerkers - bijvoorbeeld bij loopbaanontwikkeling, bij gewenste verbetering van de effectiviteit of bij (dreigende) burnout.

Neem contact op via linda@aubordduchemin.com of bel +31(0)6-28474036.

Kijk hier voor de privacyverklaring van Au Bord Du Chemin: Privacyverklaring