Skip to main content

Iedereen mag zich coach noemen, maar niet iedereen is gecertificeerd bij erkende organisaties.

Net als in elk ander vak gelden er competenties die maken dat je kwaliteit kan leveren. En omdat je als coach zelf je belangrijkste tool bent is het heel belangrijk om bewust aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. De belangrijkste competenties zijn, in mijn ogen:

  • coachen: “Het vergroten van zelfinzicht en probleemoplossend vermogen bij de ander”
  • inlevingsvermogen
  • luisteren
  • onafhankelijkheid
  • zelfontwikkeling: “Inzicht verwerven in de eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesses en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om competenties zo nodig verder te ontwikkelen.” (Bron voor de uitleg van competenties: TMA)

Vooral aan de 1e én de laatste heb ik hard gewerkt.

De eerste – coachen – had ik best snel onder de knie. Ik maakte vooral de slag van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam, leerde mijn intuïtie weer te volgen en leerde allerlei methoden om beweging te creëren.

De laatste – zelfontwikkeling – was pittiger… ik had nog het een en ander aan oude sh*t en bijbehorende in mijn lichaam opgeslagen pijn te verwerken.

In de opleiding bij de School voor Coaching heb ik stevige belemmerende overtuiging ontdekt en omgebogen; in de Opleiding Danscoaching kwam nieuw verdriet los.

Door te blijven reflecteren op mijn eigen gedrag, intervisie gesprekken te houden, opleidingen te volgen, vakliteratuur te lezen én (last but not least) veel mensen te begeleiden, blijf ik als mens en coach continue in beweging en zit ik heel bewust in dit vak. En dit zijn precies de eisen die gesteld worden aan certificering bij StiR.

Wat brengt dit mijn klanten?

► Kwaliteit én bijbehorende resultaten!

► Dat ik in een sessie voor 100% met mijn aandacht bij de ander ben én goed in contact blijf met mezelf en mijn wijsheid. Zo houd ik de beste spiegels voor, die veel beweging bij de ander creëren; waar nodig vul ik deze aan met een enorm palet aan coach-instrumenten. Dit levert mij altijd goede reviews van klanten.

Dát is de waarde van een gecertificeerde coach! Met trots deel ik dit korte testimonial van mij op de website van StiR!